Regional Archives | District Archives | City Archives | Miscellaneous Archives

Other Archives

 

State Government

Archive of the Office of the President of the Czech Republic

Archiv kanceláře presidenta ČR

119 08 Praha 1 - Hrad

Archive of the National Assembly of the Czechoslovak Republic

Archiv Národního shromáždě ČSR

Praha 1

Archive of the Parliament of the Czech Republic

Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

Archive of Prague Castle

Archiv Prazského hradu

119 08 Praha 1 - Hrad

Archive of the Ministry of the Interior

Archiv Ministerstva vnitra

Na struze 3

110 00 Praha 1

Archive of the Ministry of External Affairs

Archiv Ministerstva zahraničních vě

Loretánské náměstí 5

125 10 Praha 1

Administrative Archive of the Ministry of Justice

Ministerstvo spravedlnosti

Správní archiv

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Security Services Archive

Archiv bezpečnostních složek
Siwiecova 2
130 00, Praha 3

Archive of the National Technical Museum
Archiv Národního technického muzea
Kostelní 42
170 78, Praha 7

National Film Archive in Prague

Národní filmový archiv Praha

Malešická 12

130 00 Praha 3

Central Archive of Surveying & Cadaster

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Pod sídlištěm 9
182 11, Praha 8

Military History Archive

Vojenský historický archiv

Sokolovská 136

186 00 Praha 8 - Karlín

Administrative Archive of the Ministry of Transportation & Communication

Ministerstvo dopravy a spoju

Správní archiv

Nábřezí Ludvíka Svobody 12

PO Box 9

110 15 Praha 1

Archive of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Archiv Ministerstva zemědelství ČR

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Archiv akademie věd ČR

V zámcích 56/76

181 00 Praha 8 - Bohnice

Archive of the National Gallery

Archiv Národní galerie

Schwar. palác, Hradčanské nám. 2
118 00, Praha 1

Archive of the National Library

Archiv Národní knihovny

Klementinum 190

110 01 Praha 1

Archive of the National Museum

Archiv Národního muzea

Na Zátorách 6

170 00 Praha 7 - Holešovice

Literary Archive of the Memorial of National Literature

Literární archiv Památníku národního písemnictví

Strahovské nádvoří 132

118 38 Praha 1

Archive of the Czech National Bank

Archiv České národní banky
Na příkopě 28
115 03, Praha 1

University Archives

Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University

Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

Archive of the Czech Technical University

Archiv Českého vysokého učení technického

Šolínova 7

160 35 Praha 6

Archive of Masaryk University in Brno

Archiv Masarykovy univerzity v Brně

Žerotínovo náměstí 617/9
601 77, Brno

Archive of the Technical University in Brno

Archiv Vysokého učení technického

Technická 2

601 90 Brno

Archive of Palacký University in Olomouc
Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
779 00, Olomouc

Archive of the University of Hradec Králové
Archiv Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03, Hradec Králové

Archive of the T. G. Masaryk Institute

Archiv Ústavu T. G. M.

Gabčíkova 10
182 00, Praha 8

 

Miscellaneous Archives

Section of the Archive and Programming Funds of Czech Television

Úsek archivu a programových fondu České televize

Na hřebenech II - Kavčí hory V8

140 70 Praha 4

Central Archive of Czech Radio

Ústřední archiv Českého rozhlasu

Zámek 17

286 16 Přerov nad Labem

 

Archive of Czech Radio

Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
120 99, Praha 2

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace

odborových svazů (ČMKOS)

Náměstí W. Churchila 2

113 59 Praha 3

Škoda Auto Museum - Archive of the History of the Firm

Škoda Auto Muzeum

Archiv historie firmy

Václava Klementa 294

293 60 Mladá Boleslav

Administrative Archive of the Uranium Deposit DIAMO, Branch Plant Příbram

Archiv správy uranových ložisek DIAMO, odštepný závod Příbram

261 13 Příbram

Central Archive of the Pilsner Urquell Brewery

Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7
304 97, Plzeň

Central Archive & Museum of the Czechoslovak Hussite Church

Ústřední archiv a muzeum církve československé husitské

Wuchterlova 5

166 26 Praha 6

Regional Archives | District Archives | City Archives | Miscellaneous Archives

Getting Started | Czech Archives | Census Records | Military Records | Other Records | Links | Contact Us

 

martin@CzechFamilyTree.com